GRAVIDMASSAGE - VIDARUTBILDNING

4 mars 2019 

Nu är det dags att ta ett steg till inom gravidmassage. I April kommer jag att utbilda mig ytterligare inom massage för gravida. Där jag kommer lära mig

avancerade diagnostiseringstekniker och specifika behandlingsmetoder och kunskapen som ofta krävs för att kunna samarbeta med mödravården och enskilda barnmorskor!

Det ska bli så spännande. Efter denna utbildningen som är i Stockholm 3-7 April, kommer jag igen ta emot kunder som elevbehandlingar till jag klarar mitt certifikat.